Sąlygos ir taisyklės

E.parduotuvės tajoka.lt sąlygos ir taisyklės

Šios sąlygos ir taisyklės nustato pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir www.tajoka.lt (Individualios veiklos pažymos Nr. 1001996 toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.tajoka.lt

Prekių užsakymas ir sutarties sudarymas

Pirkimas yra laikomas sudarytu tada, kai Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį elektroninėje parduotuvėje, pateikęs visus reikiamus duomenis ir sumokėjęs (pasirinkęs sumokėti) Pardavėjui nurodytą sumą, gauna užsakymo (pirkimo) patvirtinimą iš Pardavėjo nurodytu el. paštu ir/ar SMS‘u. Pirkėjui pateikus užsakymą laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su šiomis taisyklėmis.

 1. E. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
 2. Prekių kainos e. Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
 3. Prekių pristatymo kaina pateikiama atskirai formuojant prekių krepšelį.

Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el.parduotuvėje.
 2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir paslaugas. Pasirinkęs prekių pristatymą nurodytu adresu, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
 3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo paskyroje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.
 4. Pirkėjas turi teisę grąžinti ar pakeist prekę šiose taisyklėje nurodytomis sąlygomis.
 5. Jeigu Pirkėjas turi klausimų ar yra neaiškumų dėl prekės, prieš atlikdamas užsakymą, gali kreiptis el.parduotuvėje nurodytais kontaktais ir užduoti jam rūpimus klausimus.
 6. Jei Pirkėjas bando pakenkti el.parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

Pardavėjo teisės ir pareigos

 1. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai sustabdyti e.parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
 2. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
 4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę ar pakeisti pristatymo terminą, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
 5. Pardavėjas turi teisę po 3-jų darbo dienų iš anksto neįspėjęs anuliuoti Pirkėjo užsakymą, jei Pirkėjas nesumoka už užsakymą per nurodytą terminą arba nepateikia Pardavėjui papildomos informacijos, reikalingos tinkamam užsakymo įvykdymui.
 6. Pardavėjas turi teisę panaikinti (blokuoti) Pirkėjo paskyrą, jei pateikiami nepilni, melagingi ar klaidinantys duomenys.

Atsiskaitymo tvarka ir terminai

 1. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš būdų, pasirenkamų formuojant užsakymą.
 2. Užsakymas pradedamas vykdyti ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas tik po Pardavėjo pirkimo patvirtinimo, siunčiamo Pirkėjo el. paštu.
 3. Parduotuvės suteikti nuolaidų kodai negalioja prekėms kurioms tuo metu taikoma kokia nors kita nuolaida ar akcija.

Prekių pristatymas

 1. Prekės pristatomos visoje Lietuvoje bendrovės arba kurjerių tarnybos, nurodytos užsakyme, transportu.
 2. Gavęs prekių siuntą Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, tai Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo dokumente (važtaraštyje).
 3. Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo-priėmimo dokumentą (važtaraštį) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.
 4. Prekių pristatymo kaina nurodoma Pirkėjo užsakyme.
 5. Prekės pristatomos iki pirmųjų pastato durų be krovos/užnešimo/montavimo paslaugų, jeigu nesusitarta kitaip. Iškilus kliūtims transporto priemonei privažiuoti prie pat objekto, prekės iškraunamos prie arčiausiai esančios vietos, kur įmanomas pravažiavimas transporto priemonei.
 6. Užsakytas prekes pagaminame ir išsiunčiame dažniausiai per 1-2 darbo dienas, bet ne ilgiau nei 5 darbo dienas, po apmokėjimo gavimo, dėl konkrečių užsakymo įvykdymo terminų pirkėjas gali kreiptis el. paštu, telefonu, ar kitų būdų nurodytu kontaktų skiltyje prieš užsakydamas prekes.
 7. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 9. Pasirinkus prekių pristatymo į paštomatus paslaugą, pirkėjas gavęs pranešimą apie pristatytą siuntą, įsipareigoja per kurjerių tarnybos nurodytą siuntos saugojimo laiką, prekę atsiimti iš paštomatų. Laiku neatsiėmus prekės ji yra grąžinama pardavėjui.
 10. Jeigu siunta dėl pirkėjo kaltės (pvz.: laiku neatsiėmė prekės, ar nurodė klaidingus duomenis) buvo grąžinta pardavėjui:
  • Pirkėjas pats atvyksta atsiimti prekės pas pardavėja ir papildomai susimoka siuntos grąžinimo išlaidas (kaip ir už siuntos siuntimą).
  • Pirkėjas susimoka už siuntos grąžinimą (kaip ir už siuntos siuntimą) ir pakartotinį išsiuntimą, o pardavėjas išsiunčia siuntą antra kartą.
  • Pirkėjui atsisakius sumokėti už siuntos grąžinimą ar pakartotinį siuntimą, pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus sumokėtus už prekes išskaičiavęs iš jų sumą už prekių siuntimą bei gražinimą taip pat bankų taikomus komisinius mokesčius.

Prekių grąžinimas ar keitimas

 1. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise ir grąžinti nepatikusią ar netikusią jam prekę per 14 kalendorinių dienų nuo pirkimo datos (išskyrus prekes paminėtas penktame punkte), jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos (su visais kartu gautais priedais). Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
 2. Prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos.
 3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.
 4. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.
 5. Bet kuri šventinė atributika ir prekės pagamintos pagal individualų užsakymą (forma, dydis, spalva, teksto ir kitos grafikos graviravimas ar išpjovimas), prekės komplektuojamos su saldainiais ar kitais maisto produktais yra nekeičiamos ir atgal negrąžinamos.

Baigiamosios nuostatos

 1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 2. Šių taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. Parduotuvės sistemoje.
 3. Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e. Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
 4. Šios taisyklės neriboja Pirkėjo teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.

Prekių grąžinimo formą galite atsisūsti paspaudę šią nuorodą.